Pracovní úrazy v zaměstnání

Pracovní úraz je nemilá věc, co se každému z nás v povolání může přihodit. Když už se ale stane, měli bychom vědět, co udělat a jak si správně zažádat o odškodnění a náhradu za zdravotní úraz.

Pracovní úraz-aneb na jaké druhy odškodnění máte nárok

Důležité je si nejdříve správně vysvětlit a pochopit, co můžeme považovat za pracovní úraz. Pracovní úraz je nejen fyzický, ale i duševní. Za duševní úraz považujeme nepřiměřené chování, přetěžování v oblasti množství práce apod. Co ale přesně nazýváme pracovním úrazem?

ID-10053919Pracovní úraz je poškození na zdraví nebo až smrt zaměstnance, ke které došlo při plnění pracovního úkolů na základě pracovní smlouvy nebo kvůli krátkodobým a náhle vznikajícím jevům vniklých při plnění pracovního úkolu. Ne vždy nám může být pracovní úraz uznán, a to pokud se dokáže, že jsme byli v práci opilí, riskovali jsme svým chováním vznik úrazu nebo jsme byli lehkomyslní. V těchto případech zaměstnavatel nebere za pracovní úraz zodpovědnost.

Přečtěte si také:  Jak najít dobrou práci

Druhy odškodnění při pracovních úrazech

Pokud nám byl pracovní úraz uznán, máme několik možností na odškodnění. Zaměstnavatel je povinen odškodnit zaměstnance v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá. Je povinen poskytnout náhradu a to v plné výši za ztrátu výdělku v době nemoci zaměstnance, za bolest a stíženost společenského uplatnění, na účelně vynaložené náklady spojené s léčením a věcnou škodu způsobenou úrazem.

V případě smrti zaměstnanci mají pozůstalí nárok na odškodnění za náklady na pohřeb, popřípadě na náhradu nákladu na výživu pozůstalých. Také máme nárok na náhradu za ztrátu důchodu. Při problémech spojených s prokázáním, zda se jedná o pracovní úraz nebo ne, se můžeme obrátit na právníka. Nebo se rovnou obrátit na příslušný soud či úřad, kde již správně posoudí vzniklou skutečnost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *