Pracovní úrazy v zaměstnání

Pracovní úraz je nemilá věc, co se každému z nás v povolání může přihodit. Když už se ale stane, měli bychom vědět, co udělat a jak si správně zažádat o odškodnění a náhradu za zdravotní úraz.

Pracovní úraz-aneb na jaké druhy odškodnění máte nárok

Důležité je si nejdříve správně vysvětlit a pochopit, co můžeme považovat za pracovní úraz. Pracovní úraz je nejen fyzický, ale i duševní. Za duševní úraz považujeme nepřiměřené chování, přetěžování v oblasti množství práce apod. Co ale přesně nazýváme pracovním úrazem?

ID-10053919Pracovní úraz je poškození na zdraví nebo až smrt zaměstnance, ke které došlo při plnění pracovního úkolů na základě pracovní smlouvy nebo kvůli krátkodobým a náhle vznikajícím jevům vniklých při plnění pracovního úkolu. Ne vždy nám může být pracovní úraz uznán, a to pokud se dokáže, že jsme byli v práci opilí, riskovali jsme svým chováním vznik úrazu nebo jsme byli lehkomyslní. V těchto případech zaměstnavatel nebere za pracovní úraz zodpovědnost.

Přečtěte si také:  Kdy začít s výukou cizích jazyků u dětí?

Druhy odškodnění při pracovních úrazech

Pokud nám byl pracovní úraz uznán, máme několik možností na odškodnění. Zaměstnavatel je povinen odškodnit zaměstnance v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá. Je povinen poskytnout náhradu a to v plné výši za ztrátu výdělku v době nemoci zaměstnance, za bolest a stíženost společenského uplatnění, na účelně vynaložené náklady spojené s léčením a věcnou škodu způsobenou úrazem.

V případě smrti zaměstnanci mají pozůstalí nárok na odškodnění za náklady na pohřeb, popřípadě na náhradu nákladu na výživu pozůstalých. Také máme nárok na náhradu za ztrátu důchodu. Při problémech spojených s prokázáním, zda se jedná o pracovní úraz nebo ne, se můžeme obrátit na právníka. Nebo se rovnou obrátit na příslušný soud či úřad, kde již správně posoudí vzniklou skutečnost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *