Jak získat pracovní vízum pro Ukrajince

Pracovní trh České republiky je specificky diverzifikovaný obdobně jako trhy ostatních zemí Evropské unie.

Tato diverzifikace je založená především na vzdělanostní úrovni občanů České republiky, které se v posledních desetiletích výrazně zvyšuje, což se projevuje také na jejich požadavcích spojených s výší platu, a proto musí být především pozice s minimálními požadavky na vzdělání obsazovány pracovníky z jiných států.

Tito mohou zastávat jak pozici s požadovanou odbornou způsobilostí, tak jednoduché dělnické pozice, po nichž je na pracovním trhu stále větší poptávka a velmi nízká nabídka.

Poptávka je proto uspokojována pracovníky s blízkých států, především těch, jež leží mimo Evropskou unii s nižší životní úrovní. Jedná se především o Ukrajinu, z niž je trvale zaznamenáván vysoký příliv levnější pracovní síly.

Podmínky pro zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny

Pokud chce český podnikatelský subjekt zaměstnávat cizince, představuje to pro něj administrativní zátěž zejména v případě, že se nejedná o osoby z jiných členských států Evropské unie.

Díky volnému přístupu na pracovní trhu se totiž zaměstnávání cizinců ze zemí Evropské unie stalo procesně velmi jednoduchým a svou administrativní náročností srovnatelným se zaměstnáváním tuzemských pracovníků.

Jiná situace však nastává u cizinců z jiných zemí, pro něž je nutné v případě dlouhodobého zaměstnávání vyřídit pracovní oprávnění které současně slouží jako povolení k dlouhodobému pobytu (vízum). Pracovní vízum pro Ukrajince může mít s ohledem na pozici, kterou by měl tento pracovník vykonávat, dvě formy, jimiž jsou:

  • zaměstnanecká karta
  • modrá karta
Přečtěte si také:  Jak najít dobrou práci

K čemu slouží zaměstnanecká a modra karta

Oba uvedené typy pracovního víza jsou platné vždy na dobu dvou let, a to jen u konkrétního zaměstnance. Pokud dojde ke změně zaměstnání je potřeba stejně jako při vypršení platnosti oprávnění nutné na příslušném úřadě žádat o prodloužení.

Žádost o získání pracovního víza se podává při přijímání nebo jakékoliv změně zaměstnaneckého poměru včetně vypršení platnosti a vyžaduje dokládání řady ověřených listin a sledování nastavených lhůt pro jejich vyřízení úřadem.

Rozdíl mezi zaměstnaneckou a modrou kartou spočívá v odborné úrovni pracovní pozice a požadavku na dokládání dosaženého vzdělání zaměstnance. Zatímco zaměstnanecká karta je určená pro běžné pracovníky, modrá karta slouží k zaměstnávání kvalifikovaných cizinců s potřebnou profesní způsobilostí. Typ povolení se do žádosti vždy uvádí.

Zaměstnávání cizinců z Ukrajiny

Na českém pracovním trhu je celá řada volných pozic vhodných jako práce pro Ukrajince, o níž je ze strany těchto cizinců veliký zájem. Také proto je možné pro cizince z této země získat vízum ve zjednodušeném řízení v rámci vládních programů.

I navzdory tomu je však agenda spojená se zaměstnávání cizinců z Ukrajiny poměrně složitá a v případě většího počtu takových pracovníků náročná zejména časově a personálně.

U menších subjektů bez většího personálního oddělení je tak mnohem výhodnější tuto agendu přenechat profesionální pracovní agentuře IRS Czech, která zajistí, že veškeré úkony proběhnou bez problémů a v nejkratší možné lhůtě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *