Kdo má nárok na bezplatnou právní pomoc zdarma?

Podle zákona má každý nárok na to, aby ho u soudu nebo i v jiných případech zastupoval jeho právník nebo advokát. V některých případech pak zákony umožňují, aby vám byl přidělen právník zdarma, nebo aby vám byla právní pomoc poskytnuta za sníženou sazbu. Kdo má tedy nárok na bezplatnou právní pomoc zdarma a za jakých podmínek?

Nárok na právní rady zdarma, mají především ti, kdo spadají do tzv. nutné obhajoby. Ta se podle toho, jak ji definují zákony, týká především trestných činů, u kterých hrozí uvalení vazby nebo trest odnětí svobody. V takovém případě pak zákony nařizují, aby měl obviněný právního zástupce (viz zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), konkrétně pak § 36). Pokud si jej sám nezvolí, nebo pokud si nemůže právníka dovolit, pak je mu obhájce přidělen zdarma.

Kdo má nárok na bezplatnou právní pomoc zdarma?

Kdo má nárok na bezplatnou právní pomoc zdarma?

U občansko právních sporů, nebo při jiných právních úkonech pak není nárok na bezplatnou právní pomoc automatický. I tak ale můžete dostat přiděleného právního zástupce. Bezplatná právní pomoc je v takových případech poskytována především nemajetným lidem (viz Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád – konkrétně pak § 30). Tedy těm, kdo soud požádají o prominutí soudních poplatků nebo o přidělení bezplatného právního zástupce. V žádosti je pak nutné doložit vaše majetkové poměry a to že si vlastního právníka opravdu nemůžete dovolit.

Přečtěte si také:  Nárok na sociální dávky a podporu v nezaměstnanosti

Další možností, kam se obrátit o právní pomoc, když jste bez prostředků, nabízí i Česká advokátní komora. Ta má totiž podle zákona také povinnost poskytovat právní rady a právní pomoc lidem v nouzi nebo bez prostředků.

Podmínkou pro získání bezplatné právní pomoci od české advokátní komory je opět to, že doložíte svoji nemajetnost a také to, že vám již minimálně dva právníci nebo advokáti odmítli, poskytnou svoje služby. Ve všech případech je ale nárok na právní pomoc zdarma pouze v oprávněných případech. Takže pokud se budete chtít soudit se soudem, že vám z vaší jabloně utrnul jablko, tak vám nikdo právní pomoc zdarma neposkytne i kdybyste byli nemajetní a bez prostředků.

Právní pomoc zdarma je poskytována hlavně v případech svobodných matek, které žádají soud o určení alimentů nebo výživného nebo v dalších podobných případech a soudních sporech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *